+31 (0)10 – 437 00 55 Ma - Vr 8:30 - 17:00 info@zakkencentrale.nl

Duurzaamheid

Bij Zakkencentrale streven we er naar om de klant tevreden te stellen. We willen goede producten en service leveren om aan al uw wensen en eisen te voldoen. Maar naast de klant, vinden wij ook het milieu erg belangrijk. Bij al onze beslissingen maken we afwegingen om duurzaamheid tegemoet te komen. We streven ernaar om zoveel mogelijk kansen te benutten die bijdragen aan een beter milieu en meer welzijn voor onze medewerkers. Dit zorgt voor een win-win situatie voor Zakkencentrale, onze klanten en het milieu. Onze organisatie kenmerkt zich dan ook door een grote maatschappelijke betrokkenheid en een innovatieve visie.

Duurzaam samenwerken

De meest ideale situatie is dat niet alleen wij, maar ook andere organisaties meer gaan investeren in duurzaamheid. We kiezen dan ook zorgvuldig onze transporteurs. Namelijk de transporteurs die bewust bezig zijn met het beperken van de CO2-uitstoot tijdens het transport. Hierbij hoort onder andere het verbeteren van de trucks zodat deze zuiniger rijden en minder schadelijke stoffen uitstoten. Allerlei maatregelen om het milieu te ontlasten.

Zonder consequenties

Duurzaamheid moet natuurlijk niet ten koste gaan van onze expertise. Veel organisaties zien duurzaamheid als een last, maar wij zien het als een kans. Een kans om het bedrijf verder te ontwikkelen en om door te breken met nieuwe innovaties. Het produceren van verpakkingen met minder grond- en brandstoffen en ook energiezuiniger werken zijn onze doelen, maar wel met het behoud van dezelfde kwaliteit zoals u van ons gewend bent.

Een gezond milieu

We zijn druk bezig om Zakkencentrale up-to-date te houden naar alle recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. We streven ernaar om de kwaliteit van onze producten zodanig te verbeteren, dat we een mindering kunnen gaan zien in het gebruik van fossiele grond- en brandstoffen. We houden ons dagelijks bezig met innovatie en verbeteringen bij de productie van onze verpakkingen om onze CO2 footprint te verkleinen.

Intern bezig met duurzaamheid

Als laatste willen we alle milieuverbeteringen ook doorvoeren naar onze kantoren. Dit willen we bereiken door zorgvuldiger om te gaan met verwarmen, koelen en het waterverbruik. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken of er meer digitaal kan worden gedaan. Zo wordt er minder papier verbruikt en wordt er minder afval gecreëerd. Het afval dat niet kan worden vermeden, wordt zo veel mogelijk gerecycled.

een goede samenwerking

Behalve binnen onze eigen organisatie, worden veel van onze producten geproduceerd in lagelonenlanden. Om ook hier weer het milieu te waarborgen, werken wij samen met een select aantal leveranciers die zich allen bezighouden met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zorg voor het milieu. Tijdens onze audits nemen het welzijn van het personeel en de arbeidsomstandigheden dan ook een belangrijke plaats in. Wij hechten veel belang aan langdurige samenwerkingen met leveranciers, medewerkers en klanten.

R

Good manufacturing practise

Naast dat goede arbeidsomstandigheden van het personeel belangrijk is voor ons, hechten we ook veel waarde aan Good Manufacturing Practice van onze producten. Dit wil zeggen dat er gedurende de productieprocessen zorgvuldig wordt vastgelegd en gecontroleerd welke grondstoffen en materialen worden gebruikt en hoe deze zijn getest.
In de GMP staat ook vastgesteld dat medewerkers goed zijn opgeleid en gekwalificeerd voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. Verder dienen de productieomstandigheden zo te zijn ontworpen en te worden gecontroleerd dat het milieu zo min mogelijk wordt belast tijdens de gehele productie en het logistieke proces.